SLOVENSKI MODELARSKI SLOVAR – VPRAŠANJA IN DISKUSIJE

Vaše utemeljene kritike, vprašanja in problemi

Moderator: Mipo

Uporabniški avatar
Mipo
Dr. Modelar
Prispevkov: 3132
Pridružen: 15 Nov 2004, 11:59
Kraj: Vrtojba

Odgovor Napisal/-a Mipo » 12 Okt 2011, 06:38

GorazdK napisal/-a: Balancer – Uravnoteževalnik
Balancer - Usklajevalnik

Uporabniški avatar
Alex 76
Profesor
Prispevkov: 1189
Pridružen: 27 Okt 2006, 08:14
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a Alex 76 » 12 Okt 2011, 08:09

Kar se tiče bazne postaje je situacija jasna, gre za spodrsljaj in se zahvaljujem za opozorilo.

V zvezi z napravo, ki skrbi za enako napetost LiPo akumulatorjev pa zadeva ni tako preprosta.

Osnovno vodilo pri jezikoslovju je, da se za vsak nov izraz ali besedno zvezo najprej oceni kako blizu pomenu obstajajo že uveljavljeni izrazi, ter se poizkuša pri tvorbi besedne zveze uporabiti čim več že uveljavljenega. Pri nastajanju novih besed pa se poizkuša uporabiti vsaj obstoječe korene besed, če tudi to ni mogoče, se poizkuša na nivoju glasoslovja oblikovati takšno besedo, ki je skladna s konceptom slovenskega jezika.

V našem primeru sem, se opiral na že obstoječe izraze, ki se pojavljajo na področju plovil, vozil in letalnikov. Na vseh treh področjih se pojavlja izraz uravnotežen v pomenu, da nobena stran ali del od ostalih ne odstopa oz, se ne razlikuje. To je nekaj zelo podobnega kar je naloga omenjene naprave, torej poskrbeti, da nobena celica s svojo napetostjo od ostalih ne odstopa.
Končnica –ik je namenjena stvarem , torej strojem. Upoštevajoč vse zgoraj zapisano sme prišel do končnega predloga »uravnoteževalnik« z možnostjo podrobnejše oblike »Akumulatorski uravnoteževalnik«.
Jezikovno in pomensko je zadeva usklajena, nikakor pa ne trdim, da nebi bilo mogoče najti ali izbrati kako drugo jezikovno rešitev, bi pa želel slišati nekoliko natančnejšo opredelitev zakaj bi od jezikovne sledljvosti odstopali.

Na mizi je bil tudi predlog, da bi obdržali poslovenjen izraz »balancer« oz. »balanser«, argumentacija pa je bila tradicija. Seveda bi se morali odločiti za eno od obeh oblik zapisa, vendar me dolgotrajnost uporabe nekako ne prepriča. Tovrstne naprave so se sicer začele množično pojavljati šele s prihodom LiPo tehnologije, je pa pred tem obstajala priprava, ki je bila nekakšen napreden praznilnik, imenovali pa smo jo »kekci«. Ne glede na to, da je naprava imenovana s tujko »balancer« nekakšna nadgradnja, se v praksi ni izhajalo iz dotedanjega izraza, temveč se je prevzelo tujko, zato o neki silni tradiciji več desetletij pač ni mogoče govoriti.

V primeru, da bi želeli posebej izpostaviti razliko od naprav za uravnoteževanje, na primer koles, pa je bil moj predlog »izenačevalnik«, vendar je bil iz zgoraj navedenih razlogov nekako zavrnjen. Glede na to, da se tovrstna naprava pogosto uporablja in posledično velikokrat teče beseda o njej ali njem (odvisno od izbrane besede), potem sem pripravljen zagovarjati tudi jezikovno izjemo, le če bi to naredilo besedo med uporabniki bolj sprejeto.

Na koncu sem pripel že nekaj besed in njihovih pomenov, ki so prišle v ožji izbor za opredelitev tovrstne naprave. Verjetno bo marsikdo presenečen , da ni problem slovenskega jezika pomanjkanje primernih izrazov, temveč njegovo izobilje in resnični problem je izbrati ustreznega oz, najprimernejšega.

Tudi sam se pridružujem mnenju, da si je le želeti še veliko tovrstnih konstruktivnih razprav, vsem, ki ste že in še boste sodelovali pa se za to zahvaljujem. Torej, mnenja na plan.


LP
Alex


1. uravnotéžiti -im dov. (ẹ̄ ẹ̑) 1. spraviti v stanje, v katerem je teža telesa, teles na obeh straneh enaka: uravnotežiti skodelici tehtnice; ko se je presedel, se je čoln uravnotežil ♦ navt. uravnotežiti ladjo razmestiti tovor, gorivo, zaloge na ladji tako, da je stabilna 2. spraviti v stanje, v katerem so a) nasprotujoče si sile enako velike, močne: uravnotežiti vojaške sile v svetu b) nasprotne, različne stvari enako velike, usklajene: uravnotežiti izdatke in dohodke, izdatke z dohodki / uravnotežiti kompozicijo // spraviti v stanje umirjenosti, duševne skladnosti; uravnovesiti: doživetje ga je duševno spet uravnotežilo; čustveno se uravnotežiti 3. teh. namestiti, izoblikovati kaj glede na težo tako, da pri vrtenju, delovanju ne nastajajo nepravilni, nezaželeni tresljaji, nihljaji: uravnotežiti kolesa avtomobila; uravnotežiti krila letala; uravnotežiti motor, stroj / dinamično, statično uravnotežiti uravnotéžen -a -o: pameten, uravnotežen človek; izdatki so uravnoteženi z dohodki; prisl.: gospodarstvo se razvija uravnoteženo ♪ rótor -ja m (ọ̑) strojn. osnovni del pogonskega ali delovnega stroja, ki se med delovanjem vrti: uravnotežiti rotor; gred, lopate rotorja / turbinski rotor; rotor generatorja ♪
uravnotéženje -a s (ẹ̑) glagolnik od uravnotežiti: uravnoteženje ladje / uravnoteženje proizvodnje in prodaje / uravnoteženje vrtečih se delov stroja / dinamično, statično uravnoteženje ♪

2. izenáčiti -im tudi zenáčiti -im dov. (á ȃ) 1. narediti kaj enako, enakovredno čemu drugemu: izenačiti oblike; izenačiti notranji pritisk z zunanjim; izenačiti kulturne razmere; gospodarsko, politično izenačiti / izenačiti zasebni interes z interesi družbe; izenačiti se s kom pri delu ♦ jur. izenačiti ljudi pred zakonom dati vsem ljudem ne glede na raso, jezik ali politično pripadnost enake pravice in dolžnosti 2. šah., šport. doseči enak položaj, enako število točk, zadetkov kot nasprotnik: v drugem polčasu so gostje izenačili / izenačiti razliko v golih / izenačiti rekord, rezultat izenáčen tudi zenáčen -a -o: igralca sta se v izenačeni poziciji odločila za remi; tekmovalna ekipa je izenačena; življenjska raven prebivalstva je tam precej izenačena ♪

3. uskladíti -ím in uskláditi -im dov., uskládil (ȋ í; á ā) narediti, da kaj poteka, postaja urejeno, skladno: uskladiti delo posameznikov; uskladiti ponudbo in povpraševanje / uskladiti programe prireditev; uskladiti zakon z ustavo / uskladiti čustva in razum usklajèn -êna -o in usklájen -a -o: usklajeni gibi; pravilnik je usklajen z zakoni; igra domačega moštva je bila usklajena ♪

4. uravnávati -am nedov. (ȃ) 1. delati, da prihaja kaj v ravno vrsto: uravnavati zidake s pomočjo napete vrvice // redko izravnavati, poravnavati: uravnavati tla / počasi uravnavati hrbtenico vzravnavati, zravnavati / uravnavati gube ravnati, gladiti / uravnavati seno po vozu 2. delati, da prihaja kaj v pravilen, ustrezen položaj: uravnavati napenjalne vrvi / z roko uravnavati kravato; uravnavati si lase / uravnavati lego, nagib priprave / uravnavati radijski aparat na ustrezno valovno dolžino naravnavati // delati, da prihaja kaj v naraven, pravilen položaj: uravnavati izpahnjeno, zlomljeno nogo 3. redko urejati, izravnavati strugo, da voda ne poplavlja, dela škode; regulirati: uravnavati hudournike, potoke 4. delati, da se kaj pojavlja v primerni, ustrezni količini, stopnji: naprava uravnava hitrost, temperaturo / ta snov uravnava količino sladkorja v krvi / z davki uravnavati porabo / uravnavati cene ♦ med. uravnavati rojstva 5. knjiž. naravnavati, usmerjati: uravnavati topove na cilj / uravnavati tok razprave // odločilno določati, oblikovati: življenje v družini je uravnavala mati / uravnavati komu življenjsko pot 6. v zvezi s po delati, da se kaj ravna po čem: uravnavati svoj korak po njihovem / uravnavati smer premikanja po soncu, zvezdah 7. star. usklajevati: to živčno središče uravnava vse gibe; toplota in vlaga se morata uravnavati 8. zastar. urejati: uravnavati posle, zadeve / uravnavati s predpisi, z zakoni ● star. uravnavati krivice, spore poravnavati, odpravljati; star. uravnavati se v vrsto postavljati se v ravno vrsto uravnavajóč -a -e: uravnavajoča naprava; prisl.: uravnavajoče delovati uravnávan -a -o: uravnavano delovanje ♪

5. poenôtiti -im dov. (ō ȏ) narediti kaj enotno: poenotiti strokovne izraze; poenotiti učne načrte / prizadevali so si deželo notranje pomiriti in poenotiti // knjiž. združiti, povezati: osamljenost jih je poenotila; v težkih razmerah se ljudje poenotijo poenôten -a -o: navajanje avtorjev in del je v bibliografiji poenoteno ♪ poenôtenje -a s (ȏ) glagolnik od poenotiti: poenotenje knjižnega jezika; poenotenje načel, učne snovi / nasilno poenotenje je vzbudilo odpor ♪

6. izravnáti -ám tudi zravnáti -ám dov. (á ȃ) 1. narediti ravno: izravnati površino, tla 2. povzročiti, da kaj preneha obstajati: izravnati grob, ovinke / izravnati nasprotja, neskladnosti, razlike 3. povzročiti, da je kaj v ravnovesju: izravnati tehtnico / izravnati uvoz in izvoz 4. knjiž. narediti kaj enako, enakovredno čemu drugemu: umetnik je namenoma izravnal vse elemente na sliki / izravnati rezultate izenačiti; vzgoja se ne sme izravnati s propagando ● ekspr. bombni napadi so izravnali mesto z zemljo popolnoma so ga porušili; publ. zamude ni bilo mogoče izravnati nadomestiti ◊ mat. izravnati izpustiti, uničiti enaka člena na obeh straneh enačbe; tisk. izravnati kliše s podlago ga naravnati na predpisano višino izravnán tudi zravnán -a -o: izravnan grob; tekmovalci so izravnani; izravnana plačilna bilanca; izravnana tla; nasprotja so izravnana; prim. zravnati ♪

7. egalizírati -am dov. in nedov. (ȋ) knjiž. narediti stvari enake, enako vredne; izenačiti, izravnati: umetnik je namenoma egaliziral vse elemente na sliki ◊ teh. s stružnico egalizirati izobličen strojni del vrniti mu pravilno obliko; egalizirati kože dati jim enakomerno debelino; egalizirati pločevino poravnati njeno neravno površino ♪

Uporabniški avatar
Alex 76
Profesor
Prispevkov: 1189
Pridružen: 27 Okt 2006, 08:14
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a Alex 76 » 12 Okt 2011, 09:18

GorazdK napisal/-a:...
Se mi pa zdi, da bi vsaj naslednji prevod moral imeti več kot en predlog
...
Priznati moram, da takšnemu predlogu nisem posebej naklonjen. Ne glede na to, da se z večjim naborom besed in besednih zvez, ki imajo enak ali zelo podoben pomen jezik bogati pa je v strokovnem besedilu veliko pomembnejša natančnost izražanja, večje število možnosti pa nedvomno k temu ne prispeva. Določena odstopanja se mi še zdijo smotrna v primeru, ko gre za omogočanje uporabe kratic, ki izvirajo iz tujega jezika, poleg pa se predstavi tudi ustrezen domač izraz, ponujati več različnih domačih izrazov za isto stvar ali pojem pa ni potrebno in primerno.

LP
Alex

GorazdK
Freak
Prispevkov: 467
Pridružen: 17 Okt 2006, 00:49
Kraj: Velike Lašče
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a GorazdK » 12 Okt 2011, 16:20

Vsaj v elektrotehniki je bolj doma izenačevanje napetosti kot urevnoteženje napetosti kadar primerjaš dva napetostna vira.

Če uporabimo balancer v izključnem pomenu kot izravnalnik/izenačevalnik napetosti pri polnjenju/praznjenju akumulatorskih celic, potem je smiselno imeti samo en prevod :-) Drugače pa je, če pod to besedo gledamo tudi naprave za uravnoteženje npr. letalskega modela ali propelerja.

Lp, Gorazd

GorazdK
Freak
Prispevkov: 467
Pridružen: 17 Okt 2006, 00:49
Kraj: Velike Lašče
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a GorazdK » 12 Okt 2011, 16:21

Mipo napisal/-a:
GorazdK napisal/-a: Balancer – Uravnoteževalnik
Balancer - Usklajevalnik
Zadane bistvo v glavo :-)

Lp, Gorazd

Uporabniški avatar
Mipo
Dr. Modelar
Prispevkov: 3132
Pridružen: 15 Nov 2004, 11:59
Kraj: Vrtojba

Odgovor Napisal/-a Mipo » 12 Okt 2011, 17:28

Alex, ko si ponudil izenačevalnik, sem se vprašal, zakaj sam nisem podal tega izraza. Meni pove vse in še več kot balanser.

Uporabniški avatar
T0RN4D0
Dr. Modelar
Prispevkov: 2979
Pridružen: 15 Feb 2010, 20:40
Kraj: sevnica

Odgovor Napisal/-a T0RN4D0 » 12 Okt 2011, 18:30

Zato ker balanser poznamo kot napravo za izenačevanje napetosti ( in kot napravo za uravnoteženje npr. propelerjev.

V drugem primeru izenačevalnik ni primerna beseda. Uravnoteževalnik je pa meni osebno ena tako grda beseda da me ni strah da bi jo kdaj uporabil.
Fly it like you stole it!

Uporabniški avatar
Mipo
Dr. Modelar
Prispevkov: 3132
Pridružen: 15 Nov 2004, 11:59
Kraj: Vrtojba

Odgovor Napisal/-a Mipo » 12 Okt 2011, 18:52

T0RN4D0 napisal/-a:Zato ker balanser poznamo kot napravo za izenačevanje napetosti ( in kot napravo za uravnoteženje npr. propelerjev.
Sicer pa imamo lahko dva prevoda za isto tujko: vsakega za svoj pomen.

GorazdK
Freak
Prispevkov: 467
Pridružen: 17 Okt 2006, 00:49
Kraj: Velike Lašče
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a GorazdK » 12 Okt 2011, 18:58

Izraz izenačevalnik zares povzame bistvo funkcije naprave :-) in je zelo nazoren. Kljub odporu do večih prevodov iste besede, je potrebno pri prevodih gledati v kontekst, kjer je beseda uporabljena ter izbrati najustreznejšega. Za balanser polnilnika bi to lahko definirali kot izenačevalnik napetosti in odpade vsak dvom za kaj gre.

Lp, Gorazd

Uporabniški avatar
Alex 76
Profesor
Prispevkov: 1189
Pridružen: 27 Okt 2006, 08:14
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a Alex 76 » 13 Okt 2011, 07:22

GorazdK napisal/-a:Vsaj v elektrotehniki je bolj doma izenačevanje napetosti kot urevnoteženje napetosti kadar primerjaš dva napetostna vira.

Če uporabimo balancer v izključnem pomenu kot izravnalnik/izenačevalnik napetosti pri polnjenju/praznjenju akumulatorskih celic, potem je smiselno imeti samo en prevod :-) Drugače pa je, če pod to besedo gledamo tudi naprave za uravnoteženje npr. letalskega modela ali propelerja.

Lp, Gorazd
Zapisano sem interpretiral v nekoliko drugačnem kontekstu od tistega v katerem je bilo dejansko zapisano, kar je pripisati moji nekolikšni površnosti, seveda se za to avtorju oproščam iz se mu zahvaljujem za trud.

Bistvo je, da se glede vsebinskih vprašanj strinjava.
»Balance« – ravnotežje , »Balanced« – uravnotežen, »To balance« – uravnotežiti, so pogojeni z že obstoječimi slovarji iz tega izhaja tudi izraz »Balancer« – uravnoteževalnik, seveda vse v smislu naprav za uravnoteževanje propelerja, kolesa, rotorskih krakov, celotnega modela, oz. vsega, kar potrebuje statično ali dinamično enakost sil.
Odprto vprašanje je ostalo zgolj v zvezi s poimenovanjem potrebe po enakosti akumulatorskih celic ter s tem povezanimi napravami. Jezikoslovno je bil cilj poenotenja tudi tega, sem pa tudi sam stal na stališču, da bi za opis tega pojava bolje odgovarjal izraz »izenačevalnik«. Ravno tu je nastal razkorak, Jaz sem imel v mislih zgolj to vrsto naprav, avtor je gledal na celoten prevod izraza »Balance«.
Če torej povzamem svoje pisanje, ni problem, da bi imel nek angleški izraz več kot en prevod, bistvo je, da ena oblika pojavnosti nima različnih izrazov, oz. ni posebej opredeljeno zakaj se neka na videz enaka ali zelo podobna pojavnost toliko razlikuje, da terja drugačno poimenovanje. Ravno to je bil osnovni problem pri naši električni napravi potrebni za vzdrževanje in polnjenje LiPo akumulatorjev in s tem povezanih opravil.

Za opis slednjega predlagam izraze v oblikah »izenačenost«, »izenačen«, »izenačiti«, »izenačevalnik«, z možnostjo dodatka "napetost/napetosti".

Balance (electro) – Izenačenost (napetosti)
Balanced (electro) – Izenačena (napetost)
Balancer (electro) – Izenačevalnik (napetosti)


LP
Alex

Uporabniški avatar
Alex 76
Profesor
Prispevkov: 1189
Pridružen: 27 Okt 2006, 08:14
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a Alex 76 » 13 Okt 2011, 07:45

T0RN4D0 napisal/-a:....
Uravnoteževalnik je pa meni osebno ena tako grda beseda da me ni strah da bi jo kdaj uporabil
...
Lepota je docela stvar estetskih norm posameznika, na jezikoslovem področju ni nič drugače, le da smo tukaj nekoliko omejeni z določenimi pravili. Morda se beseda sliši nenavadno, osebno pač menim, da gre kar dobro v uho. Alternativa temu sta še dve možnosti; prva je »naprava za uravnoteževanje« (slabo, saj napravo opisujemo z besedno zvezo, ki vsebuje tri besede, pri prevodih in jezikoslovju pa se stremi k povečuje jedrnatosti), druga pa je "uravnoteževalo" (jezikovno manj ustrezno, sliši pa se enako nenavadno od prvotnega predloga). Prva možnost je bila tudi jezikoslovno ustrezna, zato je bila izbrana.

LP
Alex

GorazdK
Freak
Prispevkov: 467
Pridružen: 17 Okt 2006, 00:49
Kraj: Velike Lašče
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a GorazdK » 14 Okt 2011, 21:32

Miloš napisal/-a:
Alex 76 napisal/-a:Balance (electro) – Izenačenost (napetosti)
Balanced (electro) – Izenačena (napetost)
Balancer (electro) – Izenačevalnik (napetosti)
Se povsem strinjam in glasujem za!
Zdi se mi, da so tole najlepše v uho sedeči :-) in pomensko polni prevodi do zdaj.

Lp, Gorazd

Se srečamo ob naslednjem prevodu, ki bo... :-)

Uporabniški avatar
JKSniper
Dr. Modelar
Prispevkov: 3613
Pridružen: 02 Sep 2005, 12:38
Kraj: Celje
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a JKSniper » 17 Okt 2011, 09:18

Evo, sem šel brat prve štiri črke abecede in zgleda sem edini ki je to sploh bral:D... al kaj? :D
"Maybe Allan own that wrench :D "
Allan Wrench – Imbus ključ

Amplifier?
Amplefier Interface – Ojačevalniški vmesnik

Najdi razliko :D
Avalanche – Srček
Avalanche – Srček

Če je to sistem, to pol ni baterija... če je baterija, pol to ni sistem...
Battery Voltage Increasing System, VIS – Akumulatorske celice z zvišano napetostjo

Šrauf?
Bolt – Sornik

Na tišlarjeve prste bi preštel tiste, ki bi se zmotl in namesto dvokrilec rekli dvokrilnik. Tudi dvokrilec je v SSKJ in je izredno lepa beseda!!
Biplane – Dvokrilnik

Hmmm... v trgovini najdem Calliper=šubler = kljunasto merilo, v googlu miljon slik raznoraznih šublerjev, nikjer šestila...
Calliper – Šestilo

Center* - ask google.
CG centre of gravity – Težišče

Najdi razliko :D
Command – Ukaz
Command – Ukaz

Bolt, bolts; Command, Commands; ... množino lahko narediš skoraj za vsako besedo v slovarju ... pa tega ne delaš :D
Component – Sestavni del
Components – Sestavni deli

I'm controllling the plane :). Briši en l.
Controll – Krmiljenje
Controll Circuit – Krmilno vezje
Controll Stick – Krmilna ročica
Controll Surfaces – Krmilne površine

Cheap?
Chip – Poceni

A nismo bolj tisti tehnični tipi ki bi fizikalna količina "TOK" bolj pasala tukaj...
Current – Trenutni

Cilinder=valj... pomojem nima smisla posebej ločevat tega
Cylinder Head – Glava cilindra
Cylinder Head – Glava valja

Najdi razliko :D
Damping – Blaženje
Damping – Blaženje

Naprava za merjenje dinozavrov? :D A ni Dinamometer prav in v angleščini podobno?
Dynameters – Dinometer


Dvomim da se mi bo dalo prebrat še vse ostalo, kot sem rekel, ustavil sem praktično na začetku...
CNC Frezanje Aluminija, medenine, lesa, karbona in umetnih materialov + Struženje kovin
3D Tisk PLA, PETG, ABS, TPU
Konstruiranje, izdelava in lotanje tiskanih vezij
www.JKTech.si

Uporabniški avatar
Alex 76
Profesor
Prispevkov: 1189
Pridružen: 27 Okt 2006, 08:14
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a Alex 76 » 17 Okt 2011, 11:39

»Allen Wrench – Imbus ključ
Amplifier Interface – Ojačevalniški vmesnik
Controll – Krmiljenje
Controll Circuit – Krmilno vezje
Controll Stick – Krmilna ročica
Controll Surfaces – Krmilne površine
Cheap – Poceni«
Kaj naj zapišem, tipkarski škratje so na delu, nedvomno se jih pa skriva še precej.

»Najdi razliko
Avalanche (aerobatics figure) – Srček (akrobatska figura)
Command – Ukaz
Damping – Blaženje«
Vse besede niso zapisane v eni zbirki podatkov, tako, ni nerealno pričakovati, da se občasno kaka tudi prekrila. Zaenkrat me to ne moti, saj gre za zelo grobo delavno gradivo, ki služi zgolj za zbiranje konceptualnih pripomb, kar pa sem v preteklosti že omenil. Priprava gradiva je docela obstranska obveza in posledično v tej fazi ga ne nameravam podrobneje urejati v tem smislu.


»Šrauf?
Bolt – Sornik«
Bolt – Vijak
Vrla angleščina v tem primeru ni posebej natančna, seveda popačenk nimam namena uvrščati v zbirko podatkov, zato sem dodal tudi vijak.


Če je to sistem, to pol ni baterija... če je baterija, pol to ni sistem...
Battery Voltage Increasing System, VIS – Akumulatorske celice z zvišano napetostjo
Tehnično gre za poseben postopek, ki se večinoma uporablja pri tekmovalnih NiMH celicah, ki povzroči, da imajo celice nekoliko višjo napetost in posledično omogočajo nekoliko večjo moč in obrate elektromotorjem. Morda bi bilo resnično bolje se osredotočiti na proces in ne na rezultate.
Kot alternativo ponujam »Battery Voltage Increasing System, VIS« – »Sistem zvišanja napetosti akumulatorja«.

»Na tišlarjeve prste bi preštel tiste, ki bi se zmotl in namesto dvokrilec rekli dvokrilnik. Tudi dvokrilec je v SSKJ in je izredno lepa beseda!!
Biplane – Dvokrilnik«
Biplane – Dvokrilec (pogovorno)
Biplane – Dvokrilnik
Večkrat sem že poudaril, da gre za kontinuiteto izrazoslovja s posameznih tehničnih področij; zadnji letalski strokovni slovar pozna zgolj obliko »dvokrilnik«. V tovrstno izrazoslovje ni dobro posegati, če za to ne obstajajo zelo argumentirani razlogi (v nekaj primerih se je to zgodilo). Glede na to, da gre za nekako uveljavljen izraz »dvokrilec«, ga bom uvrstil na seznam, kot pomožni izraz.


»Hmmm... v trgovini najdem Calliper=šubler = kljunasto merilo, v googlu miljon slik raznoraznih šublerjev, nikjer šestila...
Calliper – Šestilo«
Compass – Šestilo
Do izraza »Compass« še nismo prišli, ki je pravilen izraz za šestilo, se pa občasno tudi takšen izraz pojavi za šestilo. O njegovi korektnosti uporabe, bi se dalo razpravljati. Trgovci in izrazoslovje; Pretežno izgubljen čas, če bomo razpravljali o tem. Kljunasto merilo je že uvdeno.»Center* - ask google.
CG centre of gravity – Težišče«
Še vedno obstaja razlika med ameriško in angleško angleščino. Žal je tako, da mnogo siromašnejša ameriška dominantna. Tovrstne izraze, sem zamenjal z bolj uveljavljenimi ameriškimi.


»Bolt, bolts; Command, Commands; ... množino lahko narediš skoraj za vsako besedo v slovarju ... pa tega ne delaš
Component – Sestavni del
Components – Sestavni deli«
O doslednosti in ponavljanju sem že izrazil stališče, sem se pa v posameznih primerih, kjer so izrazi manj prepoznavni ali imajo kako posebnost, zavestno odločil za podrobnejšo opredelitev. Ta ni eden takšnih in gre zgolj za spodrsljaj.


»A nismo bolj tisti tehnični tipi ki bi fizikalna količina "TOK" bolj pasala tukaj...
Current – Trenutni«
O toku je večkrat beseda že tekla, sem pa zavestno tudi ta pomen uvrstil na seznam. Tu zbrani prevodi naj bi v kasnejši fazi služili za prevajanje tehničnih besedil, v želji, da bi se prevodi poenotili pa sem na seznam uvrstil nekaj besed, ki na prvi pogled niso neposredno povezani z modelarstvo, bodo pa nekoliko olajšali prevajanje.

»Cilinder=valj... pomojem nima smisla posebej ločevat tega
Cylinder Head – Glava cilindra
Cylinder Head – Glava valja«
Nedopustna nedoslednost, žal nedvomno ne zadnja.

»Naprava za merjenje dinozavrov? A ni Dinamometer prav in v angleščini podobno?
Dynameters – Dinometer«
Dynamometer – Dinamometer
Absolutno moja napaka, se potresem s pepelom.


»Dvomim da se mi bo dalo prebrat še vse ostalo, kot sem rekel, ustavil sem praktično na začetku...«
Kar je bilo objavljenega predstavlja le del pripravljenega gradiva, napake pa so prisotne iz razloga, ker gre zaenkrat za delovno gradivo, na projektu se dela takrat, ko je kaj časa, kar pa pomeni, da je človek kdaj več kot utrujen, obseg dela je velik, izrazoslovje se izbira po pomenskih celotah, kar pomeni različne sezname in še bi lahko naštevali.
Vsekakor se zahvaljujem za konstruktivne prispevke k skupnemu cilju.


LP
Alex

uvz123
Tekmovalec
Prispevkov: 276
Pridružen: 07 Mar 2011, 14:02

Odgovor Napisal/-a uvz123 » 17 Okt 2011, 17:02

JKSniper napisal/-a:I'm controllling the plane :). Briši en l.
Controll – Krmiljenje
Controll Circuit – Krmilno vezje
Controll Stick – Krmilna ročica
Controll Surfaces – Krmilne površine
Še to si pozabil.
Control se piše z enojnim L, razen v glagolu je dvojni - kot je že JKSniper dal v primeru, kjer je s trojnim že majceno pretiraval. :D
Pa še to:
NOK: Airspace Controll – Kontrola zračnega prostora
OK: Controlled Airspace – Kontroliran zračni prostor

Drugače pa super, da se trudiš zbirati in prevajati bolj ali manj modelarske besede!

Še tole mi je na hitro padlo v oči:
Cheap – Ceneno
Chip – Mikroprocesor
Chip – Poceni
To je eno in isto, cheap pomeni poceni/ceneno, chip je pa čip!
Pa tudi ne vidim ravno pravega smisla, da se ukvarjaš z ne-modelarskimi besedami! Te že pokriva angleški slovar.

Uporabniški avatar
brejker
Dr. Modelar
Prispevkov: 4025
Pridružen: 20 Feb 2006, 21:38
Kraj: Kamnik
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a brejker » 17 Okt 2011, 20:32

uvz123 napisal/-a: Še tole mi je na hitro padlo v oči:
Cheap – Ceneno
Chip – Mikroprocesor
Chip – Poceni
To je eno in isto, cheap pomeni poceni/ceneno, chip je pa čip!
Chip je lahko tudi odkrušen del kovine oz. lesa (trska,majhen kos...)
www.okarbon.eu

Uporabniški avatar
Alex 76
Profesor
Prispevkov: 1189
Pridružen: 27 Okt 2006, 08:14
Kraj: Ljubljana

Re: SLOVENSKI MODELARSKI SLOVAR – VPRAŠANJA IN DISKUSIJE

Odgovor Napisal/-a Alex 76 » 21 Mar 2012, 08:42

Bil bi interesent za Sharka. Cena, gre za original, kakšna oprema je vgrajena, morebitni rezervni deli,...


V diskusijah se velikokrat pojavlja izraz »mode« v smislu razporeditve funkcij ročic in stikal komande. Izraz »mode« se pojavlja tudi v smislu modifikacij, sprememb, občasno tudi sinonim za upgrades (nadgradnje, izboljšave).

Nedvoumnost zapisanega povečuje razumljivost prebranega in angleščina ni imuna na poenostavitve, ki jezik zgolj siromašijo. Ni potrebe da sledimo takšnemu enoumju, poleg tega pa dodamo še kakšno lastno variacijo na to temo.

Zaradi tega predlagam, da se:
»mode« v smislu razporeditve funkcij ročic in stikal komande poimenuje »ročični modus«, skrajšano »modus«, če je iz konteksta razumljivo o kakšnem modusu je govora,
»mode« v smislu modifikacije poimenuje »sprememba«,
»upgrade« v smislu izboljšav pa »nadgradnja«.

Komentarji zaželeni!


LP
Alex

Uporabniški avatar
Alex 76
Profesor
Prispevkov: 1189
Pridružen: 27 Okt 2006, 08:14
Kraj: Ljubljana

Re: SLOVENSKI MODELARSKI SLOVAR – VPRAŠANJA IN DISKUSIJE

Odgovor Napisal/-a Alex 76 » 21 Mar 2012, 09:22

»Binding« process postopek v katerem se kamna in sprejemnik uskladita in tako omogočata komunikacijo.

Prvotno predlagani izraz je bil »upariti«, izhajalo se je iz osnove »narediti par«, torej dva usklajena elementa. Ravno tako se je želelo ustvariti jasen razloček z alternativnimi pomeni besede spariti. Jezikoslovci podpirajo že obstoječ izraz »spariti« (spáriti -im dov. (á ȃ) 1. redko zdušiti / narediti, da kaj sestavlja par: spariti (dva) vola za vprego / čevlje je sparil in pospravil; SSKJ).
Alternativa bi morda bila »uskladiti«.
Argumenti jezikoslovcev so me do neke mere prepričali, saj sodim, da uskladiti ni ravno optimalna rešitev.

Prosim za mnenja.

LP
Alex

Uporabniški avatar
AlesZ
Dr. Modelar
Prispevkov: 3066
Pridružen: 22 Maj 2002, 01:00
Kraj: Ljubljana

Re: SLOVENSKI MODELARSKI SLOVAR – VPRAŠANJA IN DISKUSIJE

Odgovor Napisal/-a AlesZ » 21 Mar 2012, 10:23

Argumenti jezikoslovcev so me do neke mere prepričali, saj sodim, da uskladiti ni ravno optimalna rešitev.
Meni ni sporna,mogoče zato ker tudi avtodiagnostika to zadevo prevede kot usklajevanje dveh ali več enot......pri parjenju pomislim na kaj drugega....
Slika

Uporabniški avatar
Alex 76
Profesor
Prispevkov: 1189
Pridružen: 27 Okt 2006, 08:14
Kraj: Ljubljana

Re: SLOVENSKI MODELARSKI SLOVAR – VPRAŠANJA IN DISKUSIJE

Odgovor Napisal/-a Alex 76 » 21 Mar 2012, 16:19

Vapour Lock – Neželeno hlapenje goriva

Morebitne sugestije...


LP
Alex

mihec87
Dr. Modelar
Prispevkov: 3860
Pridružen: 24 Jan 2005, 18:57
Kraj: Velenje

Re: SLOVENSKI MODELARSKI SLOVAR – VPRAŠANJA IN DISKUSIJE

Odgovor Napisal/-a mihec87 » 21 Mar 2012, 16:37

Alex 76 napisal/-a:Vapour Lock – Neželeno hlapenje goriva

Morebitne sugestije...


LP
Alex
Če že potem mogoče -neželena uparitev goriva,predčasna uparitev goriva....mogoče celo parni zaklep..
Saj pri t.i. Vapor lock gorivo ne hlapi, pač pa se zaradi vročega uplinjača gorivo v njem upari pred vstopom v sam motor..

Definition: When a nitro engine has been running too lean, the extra heat gets into the carburetor and boils away that fuel and shuts down the engine from lack of fuel. This condition is referred to as vapor lock.
Modelarji smo kot trobentice,ko skopni sneg ter pride pomlad, pokukamo na plano..

Uporabniški avatar
Andreo29
Freak
Prispevkov: 759
Pridružen: 13 Avg 2007, 20:43
Kraj: Nova Gorica

Re: SLOVENSKI MODELARSKI SLOVAR – VPRAŠANJA IN DISKUSIJE

Odgovor Napisal/-a Andreo29 » 22 Mar 2012, 08:56

Zanima me kaj pomenita izraza "SnapFlap" in "Butterfly(crow)". Kako pa to zveni v slovenščini?

Lp,
Andreo
Slika

uvz123
Tekmovalec
Prispevkov: 276
Pridružen: 07 Mar 2011, 14:02

Re: SLOVENSKI MODELARSKI SLOVAR – VPRAŠANJA IN DISKUSIJE

Odgovor Napisal/-a uvz123 » 22 Mar 2012, 09:30

Butterfly(crow): flapa dol, elerona gor
Snap-flap is generally used to improve the performance of models in high speed turns ( although some find it also helps with lower speed thermal turns). This means the flaps are dropped approx 2mm to help the wings performance at the higher lift coefficients are needed when large inputs of up-elevator are used.

Uporabniški avatar
Alex 76
Profesor
Prispevkov: 1189
Pridružen: 27 Okt 2006, 08:14
Kraj: Ljubljana

Re: SLOVENSKI MODELARSKI SLOVAR – VPRAŠANJA IN DISKUSIJE

Odgovor Napisal/-a Alex 76 » 22 Mar 2012, 12:53

V obeh primerih gre za poimenovanje različnih mešalnikov, ki se uporabljajo pri programabilnih komandah, namenjenih modelom letal.
Nekoliko neprijetno je, ker proizvajalci komand poimenovanj še niso v celoti poenotili, zato se za enake ali podobne funkcije pojavljajo različna imena.

Elevator-to-Flap(s), Snap Flap – sodelovanje višinskega krmila-zakrilc(a)
Namenjeno je še ostrejšemu odzivanju višinskega krmila Višinsko krmilo gor, obe zakrilci dol in obratno. Zvezno krmiljenje.

Butterfly, Crow – Metuljasta aerodinamična zavora
Namena je povzročiti dodaten zračni upor letala, simulirana aerodinamična zavora. Krilca gor, zakrilca dol, lahko tudi obratno. Običajno ima le dva položaja uvlečenega / izvlečenega, lahko tudi zvezno ali stopenjsko krmiljenje.


LP
Alex

P.S.
Nekako bi pričakoval, če razprava poteka v niti z naslovom »SLOVENSKI MODELARSKI SLOVAR – VPRAŠANJA IN DISKUSIJE«, da se bodo avtorji odgovorov malenkost potrudili in jih napisali v slovenskem jeziku, saj je bistvo te diskusije ravno v jezikoslovju.

Sicer pa sem vesel, da se pojavi tudi kakšno vprašanje, prav tako tudi odgovor, osebno bi si jih želel več, tako enih, kot drugih.

Uporabniški avatar
Alex 76
Profesor
Prispevkov: 1189
Pridružen: 27 Okt 2006, 08:14
Kraj: Ljubljana

Re: SLOVENSKI MODELARSKI SLOVAR – VPRAŠANJA IN DISKUSIJE

Odgovor Napisal/-a Alex 76 » 22 Mar 2012, 14:20

Link Rod – Povezovalni drog
Turnbuckle – Navojni napenjalnik
Ball Link – Krogelni nadglavek

Slika

Mnenja...

LP
Alex

Odgovori

Vrni se na