Varnost letenja oz. zmanšanje možnosti motenj na minimum!

Vse kar ne spada v ostale tematike o modelih letal/helikopterjev

Moderator: Pisaneli

Uporabniški avatar
Alex 76
Profesor
Prispevkov: 1189
Pridružen: 27 Okt 2006, 08:14
Kraj: Ljubljana

Re: Varnost letenja oz. zmanšanje možnosti motenj na minimum

Odgovor Napisal/-a Alex 76 » 15 Nov 2012, 13:23

Nadaljevanje prestavljene teme
viewtopic.php?f=21&t=80504

Vedno se je lepo česa novega naučiti, zato vedno z veseljem preberem kakšen poučen in dobro spisan prispevek. Sam še vedno stojim na stališču, da klasičnih motenj pri 2.4 GHz sistemih za RV ni, oz. jih sam nisem zaznal, niti nisem prebral kakšnega dobro argumentiranega prispevka na to temo, ki bi nesporno potrjeval njihov obstoj, to pa seveda ne pomeni, da je katerikoli od sistemov, ki delujejo na tem frekvenčnem območju v celoti imun na motnje oz. druge napake povezane s prenosom ukazov.
Pripenjam svojo beležko, ki je bila pripravljena za neko drugo priložnost, zato je slovnično nekoliko bolj uboga.

LP
Alex
Za začetek bo potrebno definirati osnovne skupine napak:

1 Napaka zaradi tehničnih težav katerega od sklopov sistema za RV

1-1 Napake pri vgradnji (napajanje, kontakti, itd.)
Te so ene najpogostejših, med njimi pa vodi neprimerno napajanje sprejemnika. 2.4 GHz sistemi niso izjema.

1-2 Napake pri uporabi (prekomerna razdalja, število uporabnikov, nepravilna vgradnja, preobremenjevanje sklopov, ipd.)
Zaradi občasne malomarnosti marsikaterega lastnika so tudi te dokaj pogoste. 2.4 GHz sistemi niso izjema.

1-3 Okvare posameznih sklopov (komanda, oddajnik, sprejemnik, servomehanizmi, krmilnik obratov, akumulatorji, povezave, ipd.)
Tovrstne napake se nedvomno občasno pojavljajo, vendar pri ustreznem sistemu preverjanja opreme, v največkrat niso kritične, saj se lahko odkrijejo že dovolj zgodaj). 2.4 GHz sistemi niso izjema.


2 Napaka zaradi oviranega sprejema radijih valov s podatki

2-1 Elektronske motnje (vse kar lahko prevaja električno energijo in je podobno anteni ali mreži)
V kolikor pogledamo zakonitosti valovanja lahko kaj hitro ugotovimo zakaj se intenzivnost signala zmanjšuje ob prisotnosti tovrstnih elementov. Valovanje je oblika prenosa energije, količina pa je v splošnem določena z močjo oddajnika ter izgubami povezanimi z razdaljo (govora je o vsesmernem sevalu). Na sprejemni anteni radijski valovi ustvarjajo induciran tok, neposredna bližina fizične ovire, ki prevaja električno energijo pa pomeni, da se del oz. vsa energija pretvori že na oviri, posledično pa anteno sprejemnika doseže bistveno šibkejši signal ali pa se ta nahaja v radijski temi. Na tovrstne motnje so 2.4 GHz sistemi celo mnogo bolj občutljivo od drugih nižje frekvenčnih sistemov uporabljenih za RV. Razlog za to tiči v zakonitostih uklona valovanja, če povzamem, daljši so valovi, večja je njihova sposobnost uklona za navidezno radijsko senco.

2-2 Fizična ovire ali prevodnik (električne naprave, električni vodniki, ipd.)
Vsak električni vodnik okoli sebe ustvarja elektro-magnetno valovanje. Posledično vse električne naprave bolj ali manj magnetno onesnažujejo okolico, je to sevanje v veliki večini primerov minimalno. Enostavnejši RV sistemi so bili na takšne motnje izredno občutljivi, razlog pa je tičal v relativno dolgih antenah, ter sistemom na kakršnega so se sprejeti podatki obdelovali oz. natančneje v sprejemniku kar neposredno pretvarjali v krmilne impulze. Posledica tega je bila, da so znale naprave preklopljene na sprejemnik prav neprijetno nagajati, na videz brez pravega razloga. Tako so znali servomehanizmi podrhtavati, se nenadzorovano odkloniti, se ne odzvati, ipd. Razlogi so bili lahko banalni, kot na primer problematičen krmilnik obratov, sprejemnik ter antena postavljena nekoliko preblizu kablom v modelu, ipd. Težave so bili včasih bolj , drugič manj izrazite, lahko so se pojavile brez opozorila in tako tudi izginile V kratkem, kopica nedoslednih in težko pojasnljivih težav. Tovrstne težave so po moji definiciji klasične motnje RV sistemov. Na drugi strani so 2.4 GHZ sistemi manj občutljivi, predvsem pa se posledice ne kažejo na tako transparente način, kot pri že opisanih, razlog za to pa tiči v njihovem načinu obdelovanja podatkov, o čemer bo tekla beseda še v nadaljevanju.

2-3 Elektronske ovire (vsa sevala, druge naprave z intenzivnim elektromagnetnim podpisom))
Na grafu predstavlja frekvenco dolžina vala, njegovo moč pa višina. V kolikor pride do prekrivanja dveh različnih valovanj, prihaja t.i. interference oz. sovplivanja, posledica pa je, da se energija lahko v določeni točki potencira in dobimo kumulativni vrh, lahko pa pride do izničenja valu ali nekaj vmes, torej popolno popačenje. V splošnem je vsaka prisotnost več kot enega valovanja na določenem mestu nezaželena. Najslabši primer bi predstavljalo valovanje enake ali zelo podobne dolžine, velikih moči, vpliv pa se zmanjšuje predvsem z povečevanjem razlike v frekvenci med valovanjema, bistveno manj z zmanjševanjem moči posameznega signala. Kot je bilo že omenjeno so signali 2.4 GHz sistemov dokaj slabo energijsko učinkoviti, imajo dokaj izrazito slabljenje z razdaljo, ter imajo prav tako slabo sposobnost uklona valov. Ne glede na to, da je to na prvi pogled slaba lastnost, pa to predstavlja tudi prednost, saj je ne glede na to, da je naprav, ki uporabljajo to frekvenčno območje vedno več, možnost za motenje nekoliko zmanjšana, saj ovire preprečujejo motenje na večje razdalje. Prav tako močna sevala v našem okolju po večini delujejo na precej drugačnih frekvenčnih pasovih, kar prav tako pomeni manjše možnosti za težave pri sprejemu signala. Na drugi strani so 2.GHZ sistemi nekoliko zahrbtni, saj se v večini, nekateri imajo možnost preveriti tudi to, pri njih ne opazi ali delujejo v optimalnih razmerah ali kakovost signala ravno še zadošča za uspešno delovanje.


3 Sprejem lažnih signalov (sposobnost sprejemnika, da preveri izvor signala)
2.4 GHz sistemi si med seboj podatke pošiljajo v obliki paktov. Paket vsebuje informacijo o oddajniku ter o položajih za posamezen kanal. Sprejemnik preveri ali je pošiljatelj pravi ter ali so vsi podatki za kanale prisotni. V kolikor posamezen paket preverjanje prestane, ga sprejemnik ovrednoti, kot popolnega in sproži ukazano krmiljenje za posamezen kanal. V kolikor je kateri od omenjenih elementov nepravilen ali nepopoln se paket zavrže, krmiljenje posameznega kanala pa ohrani vrednosti zadnjega valjanega paketa. Za uspešno komunikacijo ni potrebno, da so vsi paketi uspešno prejeti, saj je sistem lahko uspešno deluje tudi z manjšim odstotkom izgubljenih paketov. V kolikor je teh preveč, se sprejemnik to ovrednoti, kot prekinitev povezave ter izvede postopek varnostni odziv ob napaki (Fail Safe) in generira ustrezne ukaze na posameznem kanalu. Posledično klasičnega »pobiranja« motenj iz okolja pri tovrstnih sistemih ni.


4 Uporabljena frekvenca in kakovost signala
2.4 GHz sistemi imajo pred klasičnimi še eno prednost. Ti so za določitev frekvence uporabljali frekvenčne kristale, kasneje tudi druge oblike ustvarjanja nihanja, v vsakem primeru pa so vedno delovali le na enem frekvenčnem pasu med delovanje. Motnje na tej frekvenci so vedno rezultirale v izgubi nadzora, saj sistem ni imel alternative. 2.4 GHz sistemi med delovanjem lahko preskakujejo med posameznimi frekvencami znotraj frekvenčnega pasu, se pa med seboj v tam pogledu dokaj razlikujejo. Tako si nekateri preklopijo le med dvema, preklop pa se zgodi le enkrat, nekateri naprednejši to počnejo ves čas delovanja sistema. Prednost preskakovanja je dejstvu, da je statistično malo verjetno, da bo motnja prisotna na večjem številu frekvenčnih kanalov, to pa pomeni, da v tem primeru pride le do izgube nekaj paketov podatkov, na drugem frekvenčnem pasu pa se kakovosten prenos paketov ponovno vzpostavi in tako omogoči ohranitev nadzora.

Uporabniški avatar
Alex 76
Profesor
Prispevkov: 1189
Pridružen: 27 Okt 2006, 08:14
Kraj: Ljubljana

Re: Varnost letenja oz. zmanšanje možnosti motenj na minimum

Odgovor Napisal/-a Alex 76 » 16 Nov 2012, 08:48

Glede na to, kako pomembna je kakovostna povezava za varno upravljanje z modelom, sem v zadnjem prispevku pripel svoj osnutek, ki naj bi služil, kot skelet za lažjo nadaljnjo diskusijo. Vsekakor sem, ter še vedno, pričakujem, da se zadeva prelevi v diskusijo in ne ostane monolog. V kolikor se z zapisanim kdo ne strinja, bomo vsi zelo veseli argumentirane kritike, saj lahko le tako razširimo svoje znanje.

LP
Alex

LangusJ
Tekmovalec
Prispevkov: 441
Pridružen: 28 Jun 2011, 06:30
Kraj: Križe

Re: Varnost letenja oz. zmanšanje možnosti motenj na minimum

Odgovor Napisal/-a LangusJ » 16 Nov 2012, 10:14

Alex 76 napisal/-a:Sam še vedno stojim na stališču, da klasičnih motenj pri 2.4 GHz sistemih za RV ni, oz. jih sam nisem zaznal, niti nisem prebral kakšnega dobro argumentiranega prispevka na to temo, ki bi nesporno potrjeval njihov obstoj, to pa seveda ne pomeni, da je katerikoli od sistemov, ki delujejo na tem frekvenčnem območju v celoti imun na motnje oz. druge napake povezane s prenosom ukazov.
FrSky-u se je zgodilo nekaj, kar bi verjetno lahko označili za klasično motnjo. V grobem - njihov oddajni modul za skakanje po kanalih uporablja psevdo-naključni algoritem, katerega obnašanje določa neko število (seed). Dokler so ta števila pri oddajnih modulih različna je zaporednje preskokov po kanalih različno in s tem nekako zgotovljeno delovanje brez motenj. Zaradi nepremišljenosti so ta števila (seed-e) oddajnim modulom dodeljevali naključno in zgodilo se je, da sta dva letalca na istem modelarskem letališču imela oddajni modul z enakim številom (verjetnost za tak dogodek je statistično izjemno majhna, ampak saj tudi na lotu sem pa tja pade sedmica). Tako je bilo zaporedje skakanja po kanalih enako pri obeh oddajnikih, kar pomeni da sta bila efektivno na istem kanalu. Kot mi je znano sedaj ta števila dodeljujejo tako, da ima vsak oddajni modul unikatnega.
LP
Janez

Uporabniški avatar
Alex 76
Profesor
Prispevkov: 1189
Pridružen: 27 Okt 2006, 08:14
Kraj: Ljubljana

Re: Varnost letenja oz. zmanšanje možnosti motenj na minimum

Odgovor Napisal/-a Alex 76 » 16 Nov 2012, 11:42

Nekaj podobnega se je pred časom zgodilo tudi Futabi, kjer so filtrom celotne seriji svojih izdelkov dodelili kar privzeto GUID (unikatna identifikacijska številka) kodo, oziroma je prišlo do možnosti, da se ta ponastavi na privzeto vrednost. Posledica je bila identična tu opisani.
Seveda se na tem mestu postavi vprašanje ali gre v tem primeru za težavo v konceptu določenega sistema, ali je mogoče govoriti o nepravilnosti v delovanju posameznega sistema. Sam se nagibam bolj k slednjemu, saj bi se v primeru, ko bi tovarna vnesla ustrezno kodo, nastanek tovrstnih težav občutno zmanjšal. Nadalje lahko razpravljamo ali je zgolj nekaj cifer dolga koda statistično zadostno zagotovilo, da se istočasno, na istem območju ne bosta znašla dva sistema z isto kodo (unikatno). Statistično je to seveda čisto mogoče, praktično bistveno manj, tovrstne možnosti pa se uvrščajo v kategorijo razno, torej skorajda nemogoče. Da bi lahko ovrednotili težave, kot sistemske, bi morala, vsaj po mojem mnenju, biti pojavnost problema mnogo višja.


LP
Alex

cero4
Razpravljalec
Prispevkov: 77
Pridružen: 02 Avg 2011, 13:04
Kraj: Vipava

Re: Varnost letenja oz. zmanšanje možnosti motenj na minimum

Odgovor Napisal/-a cero4 » 18 Nov 2012, 12:24

Torej da malo opišem (tukaj ker je tista tema zaklenjena) kaj sem imel v mislih s to izjavo:
Glede raznih FASST in podobnih frekvenčnih skakanj odpornih na motnje bi se tudi dalo kaj napisat. V teoriji vse lepo štima, v praksi pa nažalost ne

Ja sem lastnik Futabe s FASST sistemom in sem tudi fpv modelar, no kakorkoli dobil sem kamero z ebaya ki dela na 2.4GHz in sem stvari malo potestiral kako je kompatibilna s tem FASST sistemom. že ob hitrem preiskusu se vse skupaj ni obneslo, mislil sem da je pač kriva kitajska kamera zaradi zelo močnega in predvsem nefiltritanega RF izhoda. Po priklopu na spektralni analizator pa se je pokazalo da je ta izhod zelo lepo omejen na določeno frekvenco, širina pa je bila samo toliko kolikor je to potrebno zaradi prenosa. Obenem pa se je videlo da izhod futaba RV naprave zelo lepo skače po frekvencah (sam razpon frekvenc je 10x večji od širine signala kamere)in tako na oko je bil prekrit s signalom od kamere nekje manj kot 5 procentov, pa vseeno take motnje da bi bilo vodenje modela praktično nemogoče. Z oddaljenostjo modela se pa to še povečuje. Tudi sam FASST sistem ni neka pogruntavščina od futabe, ampak je v sprejemniku čisto navaden čip, od katerega se dobi datasheet tudi na internetu, prav tako protokola na fizični ravni. Zato tudi mislim da je FASST sistem precenjen in lahko temu sistemu mirno konkurirajo tudi kitajske RV naprave ki imajo sicer podobne protokole prenosov in "frekvenčno skakanje".
V prihodnosi mogoče vidim, da bi bilo to skakanje po vrekvencah pametno in bi recimo sistem zaznal na določeni frekvenci padec signala RSSI mogoče, potem pa se bi za določen čas tej frekvenci izognil ter le vsake toliko časa še testiral če je še prisotna motnja v prenosu.

Uporabniški avatar
Alex 76
Profesor
Prispevkov: 1189
Pridružen: 27 Okt 2006, 08:14
Kraj: Ljubljana

Re: Varnost letenja oz. zmanšanje možnosti motenj na minimum

Odgovor Napisal/-a Alex 76 » 18 Nov 2012, 13:59

Zanimivo branje, ni kaj. Kot sem že zapisal, tudi sam uporabljam Futabin Fasst sistem in še nisem zaznal motenj, je pa res, da se niti nisem sistematično lotil testiranja, sem ga pa nekajkrat preizkusil na območju, za na katerem je v tistem času delovalo več različnih radiodifuznih naprav.

Moram priznati, da me je zapisano iz prispevka dokaj presenetilo, so se mi pa pri branju pojavila nekatera vprašanja. Najbolj pereče je, kako je mogoče, da je kljub filtru, ki naj bi poskrbel za ignoriranje paketov informacij, ki nimajo ustrezne kode, te sprejemnik upošteval. Pri tem izhajam iz dejstva, da je do napak nedvomno prišlo na celem paketu, torej delu, ki nosi informacije o kodi, kot tudi tistem, ki nosi informacije o ukazih za posamezen kanal. V tem primeru bi bila po mojem edina utemeljiva razlaga, da v sprejemniku ni pravilno deloval filter. To bi se dokaj enostavno preverilo s kakim drugim sprejemnikom in tako izločilo možnost, da gre za težavo s posameznim kosom opreme in ne sistemom, kot takšnim. Prav tako bi bilo zanimivo slišati, kako so se težave manifestirale, je šlo za to, da je položaj servomehanizmov zmrznil v zadnjem položaju in je prihajalo do nezveznega preskakovanja med položaji, je morda prišlo do nenadzorovanega in neprevedljivega trzanja, ali morda za to, da so se servomehanizmi postavljali v položaj varnostnega odziva ob napaki (FailSafe).

Svoje mnenje razlogov za težave sem zapisal, prav tako bi z veseljem prebral tudi mnenja drugih.


LP
Alex

cero4
Razpravljalec
Prispevkov: 77
Pridružen: 02 Avg 2011, 13:04
Kraj: Vipava

Re: Varnost letenja oz. zmanšanje možnosti motenj na minimum

Odgovor Napisal/-a cero4 » 18 Nov 2012, 22:13

Sicer v sam protokol in ostalo teorijo prenosa se nisem kaj dosti poglabljal, zanimale so me stvari le na mojem konkretnem nesprejemljivem primeru. Servomehanizmi so pa začeli trzati vsepovprek. Če pa bi se kdo rad poglabljal v sam sistem je tukaj link do datasheeta za čip v futabinem sprejemniku R617FS :http://www.rcgroups.com/forums/showatt. ... 1221409340

Uporabniški avatar
Alex 76
Profesor
Prispevkov: 1189
Pridružen: 27 Okt 2006, 08:14
Kraj: Ljubljana

Re: Varnost letenja oz. zmanšanje možnosti motenj na minimum

Odgovor Napisal/-a Alex 76 » 19 Nov 2012, 09:50

Moj namen ni bil spuščati se v silne podrobnosti sistema, saj sem na tehničnem področju za to mnogo preslabo podkovan, v splošnem pa sem rad seznanjen s principi delovanja, saj je na ta način laže locirati, se izogniti ter jih morebiti odpraviti, ne glede na to, da v tehničnem gradivu morda ni neposredno omenjen. Kot sem že omenil, za uporabnika je sicer zgoraj opisana težava dobrodošla informacija in opozorilo na kaj mora biti posebej pozoren, za kakršnekoli dokončnejše sodbe o težavah sistema, kot takšnega pa manjkajo konkretnejši zaključki in to je tisto, kar bi bilo prav tako zaželeno imeti.


LP
Alex

Uporabniški avatar
mega
Razpravljalec
Prispevkov: 179
Pridružen: 13 Okt 2010, 21:12
Kraj: Radovljica

Re: Varnost letenja oz. zmanšanje možnosti motenj na minimum

Odgovor Napisal/-a mega » 19 Nov 2012, 14:44

cero4 napisal/-a:Torej da malo opišem (tukaj ker je tista tema zaklenjena) kaj sem imel v mislih s to izjavo:
Glede raznih FASST in podobnih frekvenčnih skakanj odpornih na motnje bi se tudi dalo kaj napisat. V teoriji vse lepo štima, v praksi pa nažalost ne

Ja sem lastnik Futabe s FASST sistemom in sem tudi fpv modelar, no kakorkoli dobil sem kamero z ebaya ki dela na 2.4GHz in sem stvari malo potestiral kako je kompatibilna s tem FASST sistemom. že ob hitrem preiskusu se vse skupaj ni obneslo, ........ text ............ časa še testiral če je še prisotna motnja v prenosu.
@cero4 - na to temo je bilo pod FPV veliko napisanega, v večini se vsi strinjajo, da je za prenos video signala najpametneje oz. priporočajo, da se vzame video sistem, ki uporablja za prenos video signala višje frekvenčno območje kot je frekvenčno območje našega oddajnik - za kontrolo leta.
Ker imaš ti 2,4GHz oddajnik za video signal in prav tako 2,4GHz oddjanik za kontrolo leta, bi ti jaz priporočil, da sprejemna antena (antena sprejemnika na letalu) in oddajna antena (antena video oddajnika na letalu) imata različno polarizacijo - 90° zamik ena glede na drugo ter razdalja med obema antenama naj bo čim večja - poizkusi ločiti anteni kar se da narazen, prav tako pa tudi fizično postavi sprejemnik in video oddajnik čim bolj narazen - lahko imaš motnje zaradi nezadostne RF zaščite pri VF stopnji oz. izhodnji stopnji video oddajnika, kar ni tako redek primer nizkocenovnih oddajnikov.

l.p.
Zadnjič spremenil mega, dne 19 Nov 2012, 20:14, skupaj popravljeno 2 krat.
Nikola Tesla - The Forgotten Wizard but Man who Invented the Twentieth Century

Uporabniški avatar
mega
Razpravljalec
Prispevkov: 179
Pridružen: 13 Okt 2010, 21:12
Kraj: Radovljica

Re: Varnost letenja oz. zmanšanje možnosti motenj na minimum

Odgovor Napisal/-a mega » 19 Nov 2012, 15:30

Še nekja glede prenosa in delovanja posameznih sistemov ter primerjava starejših sistemov z 2,4Ghz sistemi (slabosti in prednosti) ... in primerjava med posameznimi 2,4Ghz sistemi.
Dokaj enostavno in razumljivo branje:

http://www.rchelicopterfun.com/spectrum-radios.html

V tekstu sta zanimiva videa pod
•Watch how Futaba’s FASST technology passes a RF noise test. in
•Watch how Spektrum/JR’s DSM2 passes the RF noise test.
Nikola Tesla - The Forgotten Wizard but Man who Invented the Twentieth Century

Uporabniški avatar
Zaunkönig
Profesor
Prispevkov: 1439
Pridružen: 20 Feb 2012, 09:51
Kraj: Ljubljana

Re: Varnost letenja oz. zmanšanje možnosti motenj na minimum

Odgovor Napisal/-a Zaunkönig » 04 Dec 2012, 08:47

Ojla ,glede na to, da naj bi bile 2.4g naprave imune na el.mag. 'motnje' ..... imam vprašanje glede switcher UBEC-a, ki ima na napajalnem kablu mag. filter. Pa me zanima če lahko to tuljavco odstranim, ali je reč bolj pametno pustiti?

Slika
DS Day - Velika Planina Official Video ... Welcome to the Dark Side

https://youtu.be/OAtj3f9Wsv0

PussyG
Razpravljalec
Prispevkov: 113
Pridružen: 02 Nov 2007, 16:04

Re: Varnost letenja oz. zmanšanje možnosti motenj na minimum

Odgovor Napisal/-a PussyG » 30 Apr 2013, 10:02

Škoda, da se ne javi kakšen TK elektroinženir. :)

Jaz nisem strokovnjak, si pa predstavljam, da je nekako takole.
Feritni obroček služi kot filter za visokofrekvenčne motnje, ki jih proizvaja switching BEC v rangu kHz - MHz. Glede na to, da sprejemnik deluje na 2.4 GHz, te motnje ne bi smele imeti vpliva na sprejem. Verjetno pa lahko vplivajo na servomotorje...

Glede na to, da imaš kitajski BEC in low cost servote, bi jaz na tvojem mestu feritni obroček pustil na kablu. :D

Bi si pa želel, da kakšen strokovnjak potrdi, ali ovrže to mojo teorijo. :wink:

tim1
Začetnik
Prispevkov: 45
Pridružen: 06 Avg 2013, 22:20

motnje!!!

Odgovor Napisal/-a tim1 » 24 Sep 2013, 19:10

Zanima me kako je potrebno speljati dve antenci od sprejemnika,saj sem opazil ,da je obcasno ko sem jih imel v kabini prihajalo do motenj (uzemalo mi je plin,letalo je ostajalo v zavojih in podobno) Sedaj imam anteni spelani skozi kabino in je uredu...Ni pa bilo vedno motenj vrjetno ko so antene blizu baterije da so motnje povecane???? Kako je stem??

tmrt
Razpravljalec
Prispevkov: 80
Pridružen: 03 Jul 2009, 13:53
Kraj: Ljubljana

Re: motnje!!!

Odgovor Napisal/-a tmrt » 24 Sep 2013, 19:45

Domnevam, da govoriš o sistemu, ki deluje na 2.4 GHz. Valovna dolžina radijskih valov je v tem primeru 12.5 cm. Vsi prevodni deli letala, ki so približno te velikosti ali večji so za te radijske valove neprozorni. Tudi v bližino prevodnih delov valovanje le deloma prodre, zato je priporočljivo, da je oguljen konec antene, ki je dolg okoli 3 cm, vsaj 10 cm oddaljen od prevodnih delov, kot so žice, krmilnik motorja, ... in seveda baterija. Dobro je tudi, da sta anteni razmaknjeni kakih 10 cm ali več in kažeta v dve različni, po možnosti pravokotni smeri.

tim1
Začetnik
Prispevkov: 45
Pridružen: 06 Avg 2013, 22:20

Re: motnje!!!

Odgovor Napisal/-a tim1 » 24 Sep 2013, 20:43

ja gre za 2.4 GHz. Hvala lepa! Ali mogoce kdo ve koliko dalec pa nesejo taksne naprave?

Uporabniški avatar
ziga123
Tekmovalec
Prispevkov: 312
Pridružen: 25 Avg 2011, 13:37
Kraj: Šentjur

Re: motnje!!!

Odgovor Napisal/-a ziga123 » 24 Sep 2013, 21:02

Živjo
Odvisno katero napravo imaš o katero letalo je tu govora?
Lp
Žiga
Hitec optic 6 sport
Multiplex royal 7
Sanwa MT-44
Pichler Domino, Orion, Sniper
Libella Dlg
Kyosho Inferno MP7.5 Sports 3 1/8
kyosho inferno mp9e 1:8 tki1
street jam ota r31 drift 1:10
Traxxas e-revo 1/16

Odgovori

Vrni se na